Feb 14, 2011

samu't saring kuwento 6: expectations, IMAGINATIONS, & The Holiday That Is Really Not.

I've been watching some movies that i thought were really bad the first time i saw them. You know what's weird? I think they got better during the second viewing. I don't know how that's possible. Same material, same thing, same BANANA! I think the reason why I didn't enjoy them the first time is the fact that I read the reviews first and it escalated my expectations of those films... so whatever i saw was either worst than the reviews or didn't live up to them. So now, no reading of reviews for me... or maybe i'll just read them after :)

on second viewing:
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON - better than most reviews(i thought it was good but the second viewing made me realize it was amazing)


GLITTER - not as bad as everyone claims it to be_________________


week 1 and week 2

week 3 and week 4

it's funny how an image that is so unappetizing would remind me so much of food.
week 1: burnt holiday family ham
week 2: tortang talong
week 3: breaded porkchop
week 4: tapa

nice. sa lahat ng nasuka, wag kayong mag-alala... hindi kayo nag-iisa. *pukes*
_____________

i think my mom is in a hurry to get rid of us. kahapon, tinanong ako,"Valentine's day bukas, bakit wala kang date?"
Ma, i'm only 21. don't you want your baby(damulag?) in the house anymore?
anyway... ang panalong sagot ko: "Ma, marami akong pwedeng i-date. Ang issue, wala akong pang-date! Pahinging pera at hindi niyo ako makikita bukas."
mama: "tama yan anak. mag-concentrate ka sa pagaaral."

haha... ang bilis magbago ng isip?

_____________

valentine's day... 4th consecutive year... no date... happy... ready :)

Feb 12, 2011

ang TOTOO

Bakit ganun? Ang hirap maging mabuting kaibigan.
Siguro mahirap dahil iba't iba ang interpretasyo natin sa salitang "MABUTI."

-Mabuti ka kapag sumang-ayon ka sa lahat ng nais gawin ng kaibigan, ngunit masama ka kapag sumalungat ka... kahit pa ito ay para sa ikabubuti niya.
-Mabuti kang kaibigan kapag kaya mo siyang pagtakpan sa kanyang mga pagkakamali ngunit masama naman kapag gusto mo siyang ituwid sa tama.
-Mabuti kang kaibigan kapag ginawa mo ang lahat para mapasaya siya, pero ang masakit nun, masama ka pa rin kung ang lahat mo ay kulang pa rin sa kanya.

Minsan, nakakapagod ang maging mabuting kaibigan... siguro dahil gusto nating ituro ang kung ano ang TAMA at hindi ang TAMA para lang sa kanya. sabihan na ako ng masama... pero hindi mo pwedeng itangging ako ay naging TOTOO.
________________
UTANG NA LUOB! pwede bang paki-explain sa akin kung papaanong ang pagpinta ko ng napakagandang painting na ito...


parang si fernando amorsolo lang ang nagpinta no?

... ay related sa Critical Research? haaay... andami talagang misteryo sa buhay... Kung mahulaan mo ng tama kung ano ang ipinapahiwatig ng ubod ng gandang painting ko, may prize ka sa akin :)